Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bestaat uit vijf leden die tegelijkertijd lid zijn van de GSV. De taken van het bestuur bestaan uit het dagelijks beheer en exploitatie van de sociëteit en de kamers in de bovengelegen woonruimte. De leden van het bestuur zijn ieder persoonlijk verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken:

Functies

Esli Portret

Esli van Dieren

Voorzitter

Esli is als voorzitter verantwoordelijk voor het contact met de vereniging, buren en de overige externe factoren zoals politie, gemeente en brandweer. De voorzitter leidt de vergaderingen, organiseert lijnoverleggen met de Senaat van de GSV en vergadert met de Raad van Toezicht.

Amber Portret

Amber Pruim

Penningmeester

Amber stelt als penningmeester de begroting op en presenteert aan het einde van het boekjaar het jaarverslag aan de verenigingen. Verder draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor het beheer van alle geldstromen binnen de stichting

Judith Portret

Judith Huls

Soosmanager

Judith is soosmanager en zoals de naam al doet vermoeden verantwoordelijk voor het managen van de sociëteit. Dit betekent het aanstellen en aansturen van sooscie's en sidekicks. Verder is de soosmanager er verantwoordelijk voor dat er elke vrijdag vms'ers zijn voor de vrijdagmiddagschoonmaak.

Annely Portret

Annely Huisman

Voorraadmanager

Annely is verantwoordelijk voor het assortiment dat in de sociëteit voor de verkoop wordt aangeboden. Verder staat de voorraadmanager in contact met de verschillende leveranciers en vertegenwoordigers.

Arnout Portret

Arnout Lieffijn

Onderhoudsmanager

Arnout onderhoudt het pand voor exploitatie. De onderhoudsmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het grootonderhoudsplan en het kleine onderhoud aan de sociëteit en de kamers die de stichting verhuurt.